torsdag 31 maj 2018

BOKTIPS !BETYG: 5 / 5
Livsviktigt! : mina bästa råd för ett långt friskt liv
av Mai-Lis Hellénius

'Forskning har visat att vi kraftigt underskattat livsstilens betydelse. Vi skulle kunna vara ännu friskare, må ännu bättre och leva ännu längre.'

I boken Livsviktigt! har livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius samlat sina bästa råd för ett långt och friskt liv. För, som alla har börjat förstå, spelar vår livsstil vårt sätt att leva, vårt val av kost, våra intressen m.m. en stor roll för vår hälsa och ålder. Mycket större än vi anade för några år sedan.

Kunskapen om livsstilens betydelse har ökat dramatiskt det senaste decenniet. Problemet i dag är inte att vi är okunniga om vår livsstils betydelse utan snarare att det är så svårt att sålla bland alla råd. Det är svårt att veta vad som egentligen är det bästa för oss när vi möts av den enorma mängden kostråd som dessutom kan vara direkt motsägelsefulla. Budskap sprids med hög fart på sociala medier och att skilja mellan fakta och tyckande är inte alltid lätt för en lekman.

Livsviktigt! vilar på vetenskaplig grund. Mai-Lis Hellénius går igenom vad den samlade och aktuella forskningen säger om bl.a. rörelsens, matens och stressens betydelse för vår hälsa.

Budskapet är att en ändring av livsstilen måste vara rolig och att det aldrig är för sent att ändra på sig. En liten förändring kan ge stor effekt på välmående och hälsa.

Mai-Lis Hellénius är professor i allmänmedicin, med inriktning på kardiovaskulär prevention och fokus på livsstil. Hon är även överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Populärt går hon under epitetet livsstilsprofessor.


UTDRAG UR BOKEN:

Naturens läkande kraft
Att vistas ute i naturen skänker vila för många och motverkar stress. Det är vetenskapligt belagt och utnyttjas numera inom hälso- och sjukvården, t ex inom rehabilitering, psykiatrin, demens- och åldringsvården.
I olika stresshanteringsprogram efter hjärtinfarkt ingår ofta att vistas ute i naturen. 
Hundpromenadens läkande kraft är nog inte bara effekterna av ökad fysisk aktivitet. Att komma ut i dagsljuset och i naturen bidrar säkert. Att vistas i naturen kan leda till att halterna av stressnivårer sjunker med lägre blodtryck och lägre puls som följd. 
Stanna upp en stund. Titta på marken. Vilken årstid är det ? Kommer Tussilagon snart ? Har frosten kommit ? Hör du några fåglar ?  Hur låter vindens sus ?  Hur luktar det ? 
Bli mer närvarande och "ett med naturen". Prova så får du se !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...